LG VALLES

LG Valles és una empresa que des de fa més de 30 anys presta diferents tipus de serveis de neteja. La nostra filosofia i estil de treball es caracteritza principalment per dedicar-nos amb dedicació i exclusivitat a cadascun dels nostres clients amb l'objectiu d'oferir un servei eficaç, d'alta qualitat i a preus competitius. Gràcies a la nostra metodologia de treball i a la confiança que els clients han dipositat en nosaltres, LG Valles es troba en una fase de creixement continu, aconseguint una posició molt ferma dins del sector de la neteja.

Un servei integral de neteja

El nostre servei integral de neteja cobreix qualsevol de les necessitats dels nostres clients: tots ells són importants i cadascun ha de rebre el tracte de LG Valles amb la màxima professionalitat. Per aquest motiu, realitzem un estudi previ que contempla amb totes les necessitats, dimensions i pla de treball, amb l'objectiu d'assessorar els nostres mètodes, aplicar els nostres coneixements i informar de tots els avantatges de tractar amb una empresa amb una gran trajectòria en el sector, tant empreses com particulars.

El servei de neteja de LG Valles respon amb immediatesa i responsabilitat. Cada dia treballem en equip i amb dedicació per donar resposta a totes les necessitats que sol·liciten els clients, adaptant-nos a totes les circumstàncies que de vegades poden sorgir de sobte. Per resoldre eficaçment amb tots els problemes, el nostre equip de supervisors tracta els seus clients ràpidament, i de prop.

Compromís i Valors

A LG Valles tenim una sensibilitat especial per atendre i complir totes les responsabilitats laborals, cuidem la nostra professió per la tranquil·litat de tots els que servim i a més, apliquem valors, que formen part d'un dels pilars fonamentals de la nostra filosofia que ens han permès obtenir grans resultats. Aquests són alguns dels nostres estils de treball:

Personal professional fix i qualificat

La nostra política es basa en promoure l'estabilitat laboral de tot el nostre personal qualificat per garantir la qualitat i confiança dels nostres clients.

Normes de documentació

Tot el personal de LG Valles està cobert amb totes les responsabilitats legals: seguretat social, malaltia, accidents, vigilància sanitària, responsabilitat civil, etc. Segueix les instruccions establertes en el pla de prevenció de riscos laborals i assumeix l'obligació inherent d'aquesta condició d'empresari. Si el client ho desitja, oferim tota la documentació per demostrar la gravetat que caracteritza LG Valles. A més, tot el nostre personal està contínuament capacitat per perfeccionar tots els nostres mètodes.

Seguiment periòdic i control de qualitat

Disposem d'un equip de seguiment per mantenir el contacte amb el nostre client i garantir la qualitat del nostre servei. Realitzem regularment aquestes tasques essencials i necessàries per ajudar, millorar i assessorar als nostres operadors per tal de controlar al màxim la qualitat de la neteja i optimitzar al màxim el nostre servei.

De tant en tant es necessita una neteja en profunditat d'un local, nau o casa que acaba d'obrir, reformar o construir.